ไวน์ฝรั่งเศส แนะนำ ในรูปแบบตามเขตที่ผลิต

ไวน์ฝรั่งเศส แนะนำ ในรูปแบบตามเขตที่ผลิต

ถือได้ว่าไวน์ฝรั่งเศสนั้นเป็นไวน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ในปัจจุบันและถือว่า ไวน์ฝรั่งเศส มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากถึงรสชาติที่นุ่มและคลาสสิค โดยประเทศฝรั่งเศสนั้นนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงและมีจำนวนที่มากที่สุด 1 ของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้

เพราะว่าเนื่องจากประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นประเทศที่สามารถปลูกองุ่นได้อย่างมากมาย

และแต่ละพื้นที่ก็จะปลูกองุ่นไม่เหมือนกันและคุณภาพก็จะแตกต่างออกต่างกันตามพื้นที่ฝรั่งเศสของนั้นนั้นด้วย

ไวน์ฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงมาก จะแบ่งออกตามเขตหรือตามเมืองดังนี้

เขตผลิต ไวน์ฝรั่งเศส

  • ไวน์ของเขต บอร์โด (Bordeaux) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเขตที่มีพื้นที่กว้างมากที่สุดในการปลูกองุ่นและผลิตไวน์ซึ่งไวน์ที่ผลิตจากเขตนี้มีชื่อเสียงมานานกว่าสองพันปีแล้วไวน์ที่ผลิตยาและเคมีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือไวน์ Claret หรือไวน์แดงนั่นเองที่มีชื่อในโลกต้องวายที่นี่เท่านั้น
  • ไวน์ของเขต เมด็อก (Médoc) จัดได้ว่าเป็นเขตทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ไวน์ที่ผลิตในเขตนี้จะมีชื่อเสียงเป็นไวน์แดงซึ่งในเขตนี้มีบริเวณที่ผลิตไวน์แดงที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงบ้างอยู่ถึง 4 บริเวณด้วยกันนั่นก็คือ Pauillac , ST.Juluien , Margaux และ ST.Estephe
  • ไวน์ของ เขตกราว (Graves) ซึ่งเขตนี้มีความสำคัญรองจากเขตที่หนึ่งของเขตในภาคตะวันออกเฉียงใต้ อะไรก็ว่าได้ ซึ่งไวน์ขาวที่ผลิตในเขตนี้จะถูกเรียกว่า กราวไวน์ และคุณลักษณะของไวน์ที่ผลิตในเขตนั้จะมีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับไวน์ที่ ผลิตในเขตเมด็อก
  • ไวน์ของเขต เขตโซแตร์น (Sauternes) ซึ่งไวน์ของเขตนี้จะเป็นไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากนั่นก็คือไวน์ขาว และไวน์ขาวที่ผลิตในเขตนี้ถือว่าเป็นไวน์ขาวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดจนได้ รับสมญานามว่า คิง ออฟ ไวต์ ไวน์ เลยทีเดียว ที่ผลิตในเขตนี้มีคุณลักษณะรสชาติหวานและเป็นไวน์ที่มีรสชาติหวานกว่าไวน์ ที่ผลิตจากเขตอื่น ๆ
  • ไวน์ของเขต เขตแซงเออร์มิริอง – เขตปอมรอล (ST.Emilion – Pomerol) สองเขตนี้อยู่ใกล้กันมาก ซึ่งทั้ง 2 เขต มีการผลิตไวน์แดงที่มีชื่อ และเป็นไวน์แดงที่มีลักษณะรสชาติแรงพอสมควร
  • ไวน์ของเขต เขตเบอร์กันดี (Burgundy) มีการผลิตไวน์สำหรับเขตที่อยู่ในอาณาเขตนี้ที่มีการปลูกองุ่น มีการผลิตไวน์ได้ดีที่สุดนั้นก็คือ เขตทรูเบอร์กันดี (True Burgundy)
  • ไวน์ของเขต เล รูเชียง บาส (Les Rugiens – Bas) มีการปลูกองุ่นและทำการผลิตไวน์ ยังมีอีกเขตหนึ่งที่มีการปลูกองุ่นและผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงมากก็คือ เขตชาบลี (Chablis) มีรสชาติจืด นุ่ม และมีสีลักษณะสีทอง